Предприятия

Подкрепяме своя ангажимент да помогнем на 7 милиарда души да получат достъп до висококачествени лекарства с водещо в индустрията и постоянно разрастващо се портфолио. Ние сме не само една от най-големите фармацевтични компании за генерични и специализирани лекарства, а също така сме и един от най-големите производители на активни лекарствени вещества (АЛВ).

Генерични лекарства

Нашите генерични лекарства покриват терапевтични категории, форми на дозировка и системи за приложение, за да помогнат на пациентите

Лекарства с рецепта

Ние разработваме, произвеждаме и продаваме лекарства с рецепта, за да помогнем на пациентите и лекарите да се справят с респираторни заболявания, тежки алергични реакции и психиатрични нарушения.

Активни лекарствени вещества

Ние произвеждаме АЛВ – веществата, отговорни за терапевтичните ефекти на лекарствата – в много терапевтични категории, включително антиретровирусни  лекарства за ХИВ/СПИН. 

Канали

Как процедираме, за да могат лекарствата ни да са достъпни за 7 милиарда души? Чрез канали – ценни партньорства с лекари и правителства, търговци на едро и дребно, както и клиенти институции.
Последна промяна  24.8.2015г.