Брандови лекарства

Лекарства с рецепта

Mylan Specialty, позната преди като Dey Pharma, се фокусира върху разработката, производството и търговията на лекарства с рецепта за респираторни заболявания, животозастрашаващи алергични реакции и психиатрични нарушения.
Последна промяна  24.8.2015г.