Правила за поверителност

Политика за поверителност

www.mylan.bg  („Уебсайтът“) се оперира от:

Майлан ЕООД („Дружеството“),

регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК: 130461755;

седалище и адрес на управление: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ 48, ет. 7, Сердика офиси

адрес за кореспонденция: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ 48, ет. 7, Сердика офиси

телефон: +359 2 4455400; ДДС регистрационен номер: BG 130461755

Сертификат на администратор на лични данни № 108642 / 16.07.2015г.   към Комисията за защита на личните данни;

Дружеството се ангажира да защитава Вашите лични данни. Това е политиката за поверителност на Дружеството. Ако считате, че Дружеството не спазва тази политика за поверителност, следва незабавно да се свържете на телефон +359 2 4455400, като ние ще се опитаме да разрешим въпросите, предизвикали Вашите притеснения. 

Тази политика поставя основата, на която всички лични данни, които Дружеството събира от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани. Моля да прочетете внимателно следващата информация, за да разберете нашето виждане и практика, отнасящи се до личните Ви данни и как Дружеството ще се отнася към тях. Използвайки този Уебсайт и след натискане на съответния бутон, който се появява на основната страница на Уебсайта, Вие приемате тази политика за поверителност.

За целите на Закона за защита на личните данни („Законът“), администраторът на лични данни по време на обработка на Вашите лични данни е Майлан. Тази политика за поверителност е в съответствие с всички приложими закони за поверителност.

За целите на тази политика, понятието „лични данни” (съгласно определението в Закона) се използва със същия смисъл като лична информация, която представлява информация за разпознаваемо лице.


Каква информация можем да събираме от Вас


Ние можем да събираме, съхраняваме и обработваме следните Ваши данни:

1. детайли относно Вашите посещения на Уебсайта, включително, и не само данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и информация за Вашия компютър;

2. информация, която ни предоставяте при използването на Уебсайта с цел абониране за услугите на Дружеството, публикуване на материали, заявяване на допълнителни услуги и/или кандидатстване за работна позиция при нас (включително, но не само Вашето име, адрес, телефон и е-мейл адрес);

3. информация, която ни предоставяте чрез попълване на всякакви други формуляри на нашия Уебсайт или ако се свържете с нас чрез коментари или специфични заявки (Вашето име, адрес, телефонен номер, е-мейл адрес и други данни, които изрично ще бъдат посочени във формулярите или комуникацията). Дружеството може също да изисква от Вас информация, когато докладвате проблем с Уебсайта;

4. ако се свържете с Дружеството, то може да запази кореспонденцията;

5. Дружеството може също да поиска да попълвате анкети, които използва с цел проучване, като Вие не сте длъжни да им отговаряте; в случай на участие в анкета личните данни, събрани по повод на конкретната анкета, ще бъдат обработени.


IP адреси и бисквитки


Дружеството може да събере информация за Вашия компютър, включително IP адрес, операционна система, тип на браузера, за системна администрация. Това са статистически данни за браузинг действията на нашите потребители и не идентифицират самоличност. До степента, в която всяка една подобна информация може да бъде възприета като лична информация, тя е използвана само и единствено за целите на администриране на нашия Уебсайт и не се разкрива с никаква друга цел, освен както е описано в настоящата Политика за поверителност.

Продължавайки да използвате този Уебсайт и натискайки бутона, свързан с употребата на бисквитки, Вие се съгласявате с нашата 

употреба на бисквитки, т.е че съхраняваме данни на Вашия компютър. Предвид факта, че регистрация с оглед употребата на Уебсайта не е необходима, бисквитките ще бъдат използвани единствено за системна администрация и не събират каквито и да е лични данни или други данни за потребителя, които могат да го/я идентифицират.

Все пак, ако искате да ограничите или блокирате бисквитките, които са настроени от този уебсайт, може да го направите чрез настройките на браузъра Ви. Функцията „Помощ“ във Вашия браузър трябва да Ви насочи как.

Алтернатива е да посетите www.aboutcookies.org, който съдържа изчерпателна информация за това как да направите това в широк спектър от браузъри. Също ще намерите детайли как да изтриете бисквитките от Вашия компютър, както и по-обща информация за бисквитките. За информация как да направите това на браузъра на Вашия мобилен телефон ще е необходимо да се насочите към Вашия наръчник за употреба.

Моля, имайте предвид, че ограничаването на бисквитките може да повлияе на функционалността на този Уебсайт. Този уебсайт използва услугите, предоставени от други компании (напр. Гугъл, Фейсбук), които също настройват бисквитки на този уебсайт от наше име, за да доставят услугите, за които се грижат.

Дружеството може да използва бисквитките, за да:

Вие имате право да получавате информация, отнасяща се до съхраняването на данни в устройството за съхраняване на памет, по всяко време.С каква цел обработваме личната Ви информация

Дружеството може да обработва информация, съхранявана за Вас, със следните цели:

1. за администриране на този Уебсайт;

2. за статистически цели, с оглед подобряването на този Уебсайт;

3. за да Ви предостави информация, която изисквате от Дружеството или която Дружеството счита, че би Ви заинтересувала, в случай, че сте се съгласили да бъдете потърсени за такива цели;

4. за да обработи запитвания и/или заявки, направени от Вас чрез съответните формуляри, налични на Уебсайта;

5. за да гарантира, че съдържанието от Уебсайта е представено по най-ефективен начин за вас и Вашия компютър;

6. за да изпълнява задълженията си, произтичащи от договори, сключени между Вас и Дружеството;

7. за да Ви бъде разрешено участие в интерактивни функции към нашата услуга, когато те бъдат избрани от Вас;

8. за да Ви уведомява за промени в нашата услуга.

Потребителят има право да възрази срещу обработването на неговите/нейните лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят трябва да бъде информиран преди неговите/нейните лични данни да са разкрити за пръв път на трети лица, или са използвани от тяхно име за тези цели, и да му/й бъде предоставена възможността да възрази срещу такова разкриване или обработка.

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Използвайки Уебсайта и след натискане на съответния бутон, Вие се съгласявате да предоставите своите лични данни за събиране и обработка от Дружеството. Обработването на Вашите лични данни е необходимо с оглед постигането на горепосочените цели. В случай че не предоставите съответните лични данни, Дружеството няма да има възможност да Ви предостави съответната услуга.

В случай, че Вашите лични данни са обработени, Вие имате право да получите достъп до тези данни и да поискате корекция на данните, които се отнасят до Вас.


Разкриване на лични данни

Дружеството няма да продава, споделя, прехвърля или дава под наем информацията,  събрана от този Уебсайт с изключение на предвиденото по-долу.


Дружеството може да  разкрие Вашата лична информация на трети  лица:

1. в случай, че Дружеството продава или купува каквито и да е предприятия или активи, като в този случай Дружеството може да разкрие личните Ви данни на евентуален продавач или купувач на съответното предприятие или актив;

2.  ако Дружеството или всички негови активи са придобити от трето лице, като в този случай личните данни, съхранявани от Дружеството за неговите клиенти, ще бъде един от прехвърлените активи;

3. до степен, изисквана от правилата на който и да е орган или на фондова борса, в който акциите на Дружеството или на който и да е член на групата са регистрирани или търгувани, или друга институция, или лице, на което Дружеството следва да предостави личните данни на основание изрична законова разпоредба.

4. ако Дружеството е задължено да разкрие или сподели Вашите лични данни, за да изпълни свое законово задължение или за да изпълни или приложи нашите правила и условия на употреба и други споразумения;

5. Лица, с които Дружеството е в договорни отношения във връзка с обработването на лични данни, с организационни цели.

Сигурност на личните Ви данни


Ние се ангажираме да осигурим, че Вашата информация е защитена. За съжаление, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Дружеството ще се постарае максимално да защити личните Ви данни, но не може да гарантира изцяло сигурността на данните, предадени чрез Уебсайта; всяко предаване на данни е на Ваш риск. След като веднъж Дружеството е получило  Вашата информация, то ще се стреми да използва всички подходящи технически и организационни средства, за да се опита да предотврати неразрешен достъп или неправомерно обработване на такава информация и да осигури защита срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, промяна или неправомерно разкриване или достъп, или с други думи да защитава сигурността на такава информация.


Международен трансфер на данни

За да можем да предлагаме нашите услуги, може да се наложи да прехвърлим Вашите Лични данни към страни, различни от страната, в която първоначално са събрани данните, включително Съединените щати, където се намира нашата централа. Съответните страни може да нямат същите закони за защита на личните данни като страната, в която първоначално сте предоставили информацията. Когато прехвърляме Вашите лични данни към други страни извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), ние ще ги защитим, както е описано в Политиката за поверителност в съответствие с приложимите законови изисквания, като например рамката „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“, като предоставяме адекватна защита при прехвърлянето на Лични данни към страни извън територията на ЕИЗ. Когато Вие ни предоставяте своите Лични данни, вие се съгласявате на прехвърлянето на Личните данни към страни извън Вашата страна по местоживеене, включително до САЩ. За повече информация относно „Щита за личните данни“ или за да видите нашите удостоверения, моля посетете https://www.privacyshield.gov За да видите копие на нашата Политика за щит на личните данни на интернет страницата, отидете тук.

Промени на тази политика
Може да обновяваме тази политика за поверителност от време на време чрез публикуване на нова версия на нашия уебсайт. Тази Политика за поверителност е последно обновена през Август 2015 г.
Искания за информация и промени
Може да поискате копие на информация, която съхраняваме за Вас по всяко време. Предоставяне на такава информация не  подлежи на заплащане на такса към настоящия момент. Имате правото да получите достъп до Вашата информация, като ние ще поправяме и обновяваме всякакви неточности в информацията Ви по Ваше искане.
Уебсайтове на трети страни


Понякога може да предоставяме линкове към уебсайтове на други организации, като тези линкове са предоставени само за Ваша информация. Нямаме контрол над съдържанието на тези сайтове или източници и не поемаме отговорност за тях или за каквито и да е загуби или вреди, които може да възникнат от използването им.


Контакт

Ако имате въпроси, отнасящи се към личната Ви информация или въпроси за обработката на информацията, моля свържете се с нас на телефон: +359 2 4455400

Последна промяна  27.7.2018г.