Продукти на Mylan

Продукти

По-долу можете да изтеглите PDF файл, съдържащ актуален списък с лекарствата ни регистрирани и маркетирани в България.


Ако имате въпроси от медицинско естество и/или искате да докладвате за нежелана реакция към някое от лекарствата ни, свържете се с Майлан ЕООД на телефон +359 2 44 55 400.


Изтеглете каталога тук >

Последна промяна  31.5.2017г.