Единен стандарт за качество

Единен стандарт за качество

Нашата мисия е да предоставим на 7 милиарда души достъп до висококачествени лекарства. Но достъпът означава нещо повече от това да запълним рафтовете на аптеките.

Означава да насочваме и да се борим за правила. Правила, които подобряват достъпа. Правила, създадени с цел да променят ограничаващите закони, които намаляват достъпа. И правила, които насърчават единен глобален стандарт за качество за всички лекарства.

Защо сме толкова пламенни що се отнася до правилата?
Защото вярваме в премахването на бариерите между ефективните и достъпните лекарства с добър профил на безопасност и хората по света, които се нуждаят от тях.

Правила, които подкрепяме

Повишаване на използването на генерични лекарства
В САЩ използването на генерични лекарства е спестило повече от 1,2 трилиона долара от 2003 до 2012 г. В държави, в които използването им е по-малко, ние обучаваме правителствата относно ролята на генеричните лекарства в осигуряването на достъпно здравеопазване и достъп до лекарства.
Насърчаване на биогенеричния достъп
Биогенеричните лекарства са генерични еквиваленти на биологичните лекарствени продукти – скъпи лекарства за лечение на заболявания като множествена склероза, ревматоиден артрит, диабет и злокачествени заболявания. Насърчаваме ефективни пътища за одобрение на биогенеричните продукти, които водят до взаимозаменяемост, увеличават достъпа на пациента до по-достъпни висококачествени биологични лекарствени продукти и намаляват разходите за здравеопазване.
Повишаване на осведомеността за анафилаксията
Алергията към храни е най-честата причина за анафилаксия, животозастрашаваща алергична реакция, която изисква незабавно лечение с адреналин. Алергиите към храни засягат приблизително едно на всеки 13 деца в САЩ. Ние се застъпваме за правила, които повишават достъпа до автоинжектори за адреналин в институции като училищата.
Проблеми, породени от ХИВ/СПИН
Приблизително 34 милиона души в развиващия се свят са инфектирани с ХИВ, вирусът, който причинява СПИН. Двадесет и осем милиона се нуждаят от лечение. По-малко от четвърт от тях го получават. Ние се застъпваме за финансиране, което да се насочва към доказани методи за лечение и превенция.
Последна промяна  26.10.2018г.