Качество от Mylan

Качество от Mylan

Mylan прилага единен глобален стандарт за качество във всичките си предприятия и в цялата си продуктова линия... независимо от пазара.

В Mylan независимо дали се касае за лекарство, предназначено за милиони или само за шепа хора. Нашите приоритети са да отговорим на стандартите в индустрията или да ги надминем.

Защото няма нищо генерично в стандартите ни. Нашите вътрешни екипи инспектират всички лекарства от началото до края. Без значение къде в света са произведени. Всъщност, ние подкрепихме закон, който дава право на FDA да инспектира всички производствени предприятия по света, които снабдяват пазара на САЩ.

Всички лекарства на Mylan, които се използват в Европа, са замислени, разработени и произведени съгласно изискванията за добри производствени практики (ДПП) на Европейската комисия.

В допълнение към стандартните инспекции и наредби, 40 вътрешни одитори контролират около 300 центъра на година. Всички изходни материали (активни и помощни вещества), които се използват в нашите лекарства, са съответно обект на установени контролни процедури и стриктно се придържат към тях.

"Ние имаме единен глобален стандарт за качество, защото знаем какви са приоритетите ни. И това сте вие."
Robert J. Coury Изпълнителен директор

За нас доверието се простира отвъд нашите глобални стандарти за качество. Всичко се свежда до това да сме загрижени за хората, на които ще помогне това, което правим.
 
Преди всичко качеството е причината, поради която можем да кажем на 7 милиарда души, че знаем какви са приоритетите ни: И това сте вие. Защото Our Mylan Is Your Mylan.
Последна промяна  26.10.2018г.