Генерични лекарства на Mylan

Защо генерични лекарства?

Ние в Mylan имаме единен глобален стандарт за качество за всичко, което правим.

Защото няма нищо генерично в стандартите ни. Нашите вътрешни екипи инспектират всички лекарства от началото до края. Без значение къде в света са произведени. 

Защо толкова високи стандарти? Защото ние наистина сме загрижени за хората, на които ще помогнат произвежданите от нас лекарства. И вярваме в спечелването на доверието на лекарите, фармацевтите, другите медицински специалисти и пациентите, всеки ден. Затова казваме „Our Mylan Is Your Mylan“. 

Кое е първото генерично лекарство, което сме произвели? Бета-лактамен, тесноспектърен антибиотик през 1966 г. Оттогава Mylan прилага единен глобален стандарт за качество във всичките си предприятия и в цялата си продуктова линия независимо от пазара.

Как произвеждаме генерични лекарства в Mylan

 • Мониторинг на лекарствата

  Съвременни системи за мониторинг

  Въпреки че това не е изискване, Mylan използва най-съвременните системи за мониторинг, които могат автоматично да направят оценка или да отхвърлят дадено лекарство, ако то не отговаря на изискванията. Тази съвременна технология се използва за автоматично премахване на дефектен лекарствен продукт от производствената или опаковъчната линия.
 • Стандарти за лекарствата

  Единен глобален стандарт за качество

  Независимо дали се касае за лекарство, предназначено за милиони, или само за шепа хора, нашите приоритети са да отговорим на стандартите в индустрията или да ги надминем. Нашите собствени екипи провеждат текущи инспекции, за да гарантират качеството и целостта на лекарствата от началото до края, както и за да продължат да ги подобряват за оптимални качество и постоянство. Защото доверието се простира отвъд нашите глобални стандарти за качество. Всичко се свежда до това да сме загрижени за хората, на които ще помогнат нещата, които правим.
 • Фалшиви лекарства

  Защита от дефекти

  Качеството започва още на първата стъпка. Mylan използва установен процес за тестване и проверка, за да гарантира, че активните съставки, използвани в нашите лекарства, са подходящи.
 • Доказателство за чистота и ефективност

  Доказателство за чистота и ефективност

  Mylan гарантира ефективността, чистотата и освобождаването на лекарството до изтичане на срока на годност, като тества стабилността на продуктите си на определени интервали.
 • Обещание към одита за Добри Производствени Практики (ДПП)

  Обещание към фармацевтите

  Клиентите разчитат на вас за съвет. Това е една от причините Mylan да прилага единен глобален стандарт за качество във всичките си предприятия и в цялата си продуктова линия независимо от пазара.
 • Изисквания на USP (U.S. Pharmacopeial Convention; Фармакопея на САЩ)

  Обещание към лекарите

  За да се гарантира, че предоставя на пациентите си най-висококачествените лекарства, Mylan използва съвременни системи за тестване и мониторинг, за да гарантира, че лекарството отговаря на критериите за приемливост при тестване, които са в унисон с изискванията, установени от определящите стандартите организации по света.
Последна промяна  26.10.2018г.