Предприятия

Подкрепяме своя ангажимент да помогнем на 7 милиарда души да получат достъп до висококачествени лекарства с водещо в индустрията и постоянно разрастващо се портфолио. В световен мащаб ние сме не само една от най-големите фармацевтични компании за генерични и специализирани лекарства, а също така сме и един от най-големите производители на активни лекарствени вещества (АЛВ).

Генерични лекарства

Нашите генерични лекарства предлагат възможности за лечение в много терапевтични области и са налични под различни лекарствени форми и пътища на въвеждане, за да помогнат на пациентите.

Брандирани лекарства

Ние разработваме, произвеждаме и продаваме лекарства, които помагат на пациентите и лекарите да лекуват различни респираторни, алергични, кожни, сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, както и психични нарушения.

Активни лекарствени вещества

Ние произвеждаме активни лекарствени вещества – веществата, на които се дължат терапевтичните ефекти на лекарствата – в много терапевтични категории, включително антиретровирусни лекарства за ХИВ/СПИН.

Лекарства без рецепта

Нашето локално портфолио включва над 20 лекарства отпускани без рецепта, в това число лекарства за различни кожни, ставни, възпалителни и стомашно-чревни нарушения

Партньорство

Как оперираме, за да могат лекарствата ни да са достъпни за 7 милиарда души? Чрез канали – партньорства и съструдничество с медицински специалисти, търговци на едро, търговци на дребно, институции.


BG-ABT-07 (01/2018)

Последна промяна  26.10.2018г.