Активни Лекарствени Вещества

Активни Лекарствени Вещества

Mylan предлага едно от най-обширните портфолиа с активни лекарствени вещества (АЛВ) – вещества, отговорни за терапевтичните ефекти на различните лекарства – в повече от 80 страни.

Качеството започва още на първата стъпка. Mylan използва установен процес за тестване и проверка, за да гарантира, че активните вещества, използвани в нашите лекарства, са подходящи.

Директният достъп до АЛВ прави Mylan една от само двете глобални компании за генерични лекарства с всеобхватна, вертикално интегрирана верига за доставки и ни помага да поддържаме задълбочено разбиране в различни пазари и терапевтични сегменти.

В допълнение ние сме един от най-големите производители на АЛВ за генерични антиретровирусни лекарства (ARV) за лечение на ХИВ/СПИН, както и антибактериални лекарства, лекарства за централната нервна система, антихистамини/антиастматични лекарства, лекарства за сърдечно-съдовата система, противовирусни, антидиабетични, антимикотични лекарства, инхибитори на протонните помпи и обезболяващи лекарства. 

Производство на АЛВ

Посветена на качеството, със съвременни предприятия за производство на АЛВ, глобални регулаторни акредитации, силна мрежа от канали за доставки и способности за бързо пускане на пазара, Mylan е идеален партньор за АЛВ.
Последна промяна  26.10.2018г.