Генерични лекарства

Генерични лекарства

Кое е първото генерично лекарство, което сме произвели? Бета-лактамен, тесноспектърен антибиотик през 1966 г. Оттогава Mylan прилага единен глобален стандарт за качество във всичките си предприятия и в цялата си продуктова линия независимо от пазара.

Как произвеждаме генерични лекарства в Mylan

 1. Мониторинг на лекарствата
  0

  Усъвършенствани системи за мониторинг

  Въпреки че това не е изискване, Mylan използва най-съвременните системи за мониторинг, които могат автоматично да направят оценка или да отхвърлят лекарствен продукт, ако той не отговаря на изискванията. Тази Усъвъшенствани технология се използва за автоматично премахване на дефектен лекарствен продукт от производствената или опаковъчната линия.
 2. Стандарти за лекарствата
  0

  Единен глобален стандарт за качество

  Независимо дали се касае за лекарство, предназначено за милиони, или само за шепа хора, нашите приоритети са да отговорим на или да надминем стандартите в индустрията. Нашите собствени екипи провеждат текущи проверки, за да се гарантира качеството и целостта на лекарствените продукти от началото до края, както и за да се продължи подобряването им за постигане на оптимални качество и съгласуваност. Защото доверието се простира отвъд нашите глобални стандарти за качество. Всичко се свежда до това да сме загрижени за хората, на които ще помогне това, което правим.
 3. Защита от дефекти
  0

  Защита от дефекти

  Качеството започва още на първата стъпка. Mylan използва установен процес за тестване и проверка, за да гарантира, че активните вещества, използвани в нашите лекарства, са подходящи.
 4. Доказателство за чистота и ефективност
  0

  Доказателство за чистота и ефективност

  Mylan гарантира ефективността, чистотата и освобождаването на лекарството до изтичане на срока на годност, като тества стабилността на продуктите си на определени интервали.
 5. Обещание към одита за ДПП
  0

  Обещание към фармацевтите

  Клиентите разчитат на вас за съвет. Това е една от причините Mylan да прилага единен глобален стандарт за качество във всичките си предприятия и в цялата си продуктова линия независимо от пазара.
 6. Изисквания на USP (U.S. Pharmacopeial Convention; Фармакопея на САЩ)
  0

  Обещание към лекарите

  За да се гарантира, че предписвате на пациентите си лекарства с най-високо качество, Mylan използва съвременни системи за тестване и мониторинг, за да гарантира, че лекарството се придържа към критериите за приемливост при тестване, които са в унисон с изискванията, установени от организации по света определящи стандартите.
Последна промяна  26.10.2018г.