Лекарства без рецепта

Когато става дума за грижа за вашето здраве, е важно да имате достъп до разнообразни лекарствени продукти. Затова Mylan предлага нарастващо портфолио от лекарствени продукти отпускани без рецепта, достъпни за пациентите в аптечната мрежа.

Нашето портфолио включва над 20 лекарства отпускани без рецепта, в това число лекарства за различни кожни, ставни, възпалителни и стомашно-чревни нарушения.

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Бихме искали да напомним, че пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bgBG-ABT-10 (01/2018)

Последна промяна  26.10.2018г.