Брандови лекарства

Брандирани лекарства

В Mylan непрекъснато развиваме нашето голямо продуктово портфолио. В България, Mylan предлага над 65 лекарства в различни терапевтични области като респираторни, сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, гастроентерология, алергология, дерматология, вирусология/ХИВ, неврология, ревматология, гинекология.

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Бихме искали да напомним, че пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

Продуктови категорииBG-ABT-11 (01/2018)

Последна промяна  26.10.2018г.