Кариери в Mylan
Кариери
Кариери, чрез които се докосвате до животите на 7 милиарда души.

Много повече от работа

Присъединете се към нас в нашата мисия да предоставим на 7 милиарда души достъп до висококачествени лекарства. Има огромни възможности във всички аспекти на нашата дейност, включително: администрация, бизнес развитие, съответствие, комуникации, финанси, човешки ресурси, информационни технологии, маркетинг, продажби и други.
 • Качество

  Като част от отделите по качество можете да работите в сферата на операциите, системите или съответствието. Всеки отдел е отговорен за това да гарантира, че всички лекарства на Mylan са ефективни и с добър профил на безопасност, както и че посрещат нуждите на клиентите. Всички членове на екипа по качеството споделят страстта към детайлите. Всъщност нашият екип по контрол на качеството е помогнал за разработването на система за контрол на качеството, която превъзхожда изискванията на Food and Drug Administration и отговаря на Добрите производствени практики (ДПП) на Европейската комисия.
 • Верига за доставки

  В края на всяка верига за доставки е един от 7 милиарда души, който разчита на нас за висококачествено лекарство. Като част от отделите по вериги за доставки служителите са отговорни за координирането на комуникацията, елиминирането на трудностите, осигуряването на прозрачност и оптимизирането на ефективността между Mylan и нашите доставчици, търговци и потребители. Посрещането на тези предизвикателства означава, че Mylan с постоянство доставя точното количество лекарствени продукти на потребителите.
 • Научна дейност

  Работата по създаване на висококачествени лекарства за 7-те милиарда души по света е основна цел за тези, които работят в отделите по научна дейност. Тук ще имате възможност да работите с членове на екипите по проучвания и разработки, маркетинг, съответствие, регулаторни дейности, лекарствена безопасност и пазарно развитие, за да внедрите стратегии, които подкрепят нашата мисия и гарантират, че компанията ни ще остане здрава и силна.
 • Медицинска дейност

  Като част от отделите по медицинска дейност, ще задавате въпроси като „Ами ако?“ и „Какво следва?“, помагайки за напредъка и иновациите в областта на биогенеричните лекарства, респираторните лекарствени продукти, специализираните и генерични лекарства. Независимо дали уменията ви са в клиничните изпитвания, клиничните операции, лекарствената безопасност, управление на риска, мониторирането на лекарствена безопасност, управление на публикациите, управление на информацията, или лекарствената поддръжка и комерсиализация, вие ще бъдете неразделна част от нашия екип.
 • Производство

  Присъединяването към отделите по производство означава, че вие винаги намирате начини да подобрите лекарствата ни. Независимо дали оптимизирате производствен център като част от стратегия, извършвате ежедневни дейности като част от оперативния отдел, или работите в областта на разработването на рационализации, управление на капитал и капацитета, инженеринг, оперативно съвършенство и добро състояние и безопасност на околната среда, вашата цел е една и съща: Повишаване на ефективността, намаляване на разходите, създаване и надминаване на стандартите за качество и гарантиране на снабдяването с висококачествени лекарства.
Loading the player...

Кариерни възможности

Заедно ние вдъхновяваме нови начини за промяна на живота на 7 милиарда души.

Глобален сайт за кариери >
Локален сайт за кариери >
Последна промяна  26.10.2018г.