За контакт с Mylan

Майлан ЕООД
София 1505
бул. Ситняково 48, ет. 7
Офис сграда „Сердика Офиси“
тел. +359 2 4455 400

Ако имате запитвания от общ характер и/или въпроси от медицинско естество, свържете се с Майлан ЕООД на телефон +359 2 44 55 400.

За да докладвате за нежелана реакция към някое от лекарствата ни, свържете се с Майлан ЕООД на телефон +359 2 44 55 400 или директно с Изпълнителната агенция по лекарствата през интернет страница http://www.bda.bg

Последна промяна  26.10.2018г.