Всяка година в Европа има между 4 и 50 милиона симптоматични случаи на сезонен грип.

Mylan подкрепя 6то издание на инициативата за повишаване на осведомеността относно сезонния грип на регионалния офис за Европа на Световна Здравна Организация (СЗО).

 

    • Сезонният грип е сериозен проблем за общественото здраве, който може да причини тежко протичащо заболяване и дори смърт при високорисковите популации;

    • Грипните епидемии имат силно социално и икономическо въздействие, като причиняват намаление на производителността на труда и натоварват здравните системи

       

Като част от мисията си за осигуряване на по-добро здраве в световен мащаб, Mylan подкрепя активно информационната кампания на Световната здравна организация за повишаване на осведомеността на обществото относно въздействието на сезонния грип в тяхното ежедневие, която ще се проведе и през 2018 г. Годишната инициатива беше стартирана от регионалния офис за Европа на СЗО през 2013 г. с цел да се обърне внимание към въздействието на сезонния грип и необходимостта от предотвратяване инфектирането на пациенти от рискови групи.

 

“Нашият ангажимент за предоставяне на висококачествени лекарства на всеки, който се нуждае от тях, също се отразява в отговорите ни на значими проблеми, свързани с общественото здраве, като осигуряваме лидерство по отношение на обществената политика и образованието, както и в ролята ни на надежден доставчик на лекарствени продукти.

 

Всяка година между 5% и 10% от възрастните и между 20% и 30% от децата се разболяват от сезонен грип. По оценка на Световната Здравна Организация годишните епидемии в световен мащаб се очаква да причинят около 3 до 5 милиона случая на тежко протичащо заболяване и около 290 000 до 650 000 смъртни случая.

Само в Европейския съюз сезонният грип причинява между 4 и 50 милиона симптоматични случаи всяка година, като 15 000 – 70 000 европейски граждани умират всяка година поради причини, свързани с грипа.

 

Сезонният грип е остра респираторна инфекция, причинена от грипни вируси, които циркулират във всички части на света и могат да засегнат хора от всяка възрастова група. Разпространява се лесно между хората по въздушно-капков път (при кашляне и кихане) или индиректно чрез контаминирани с грипния вирус ръце или предмети.

 

През зимния сезон се появяват обичайни ежегодни епидемии от сезонен грип. Обикновено зимните епидемии засягат всяка европейска страна в продължение на един до два месеца, а територията на целия континент в продължение на около 4 месеца. Спорадични инфекции също се наблюдават и в извънзимния сезон, въпреки че честотата им е много ниска през летните месеци.

 

“За съжаление, пациентите, хоспитализирани поради усложнения, свързани с грипна инфекция, често осъзнават впоследствие, че тяхната хоспитализация би могла да бъде предотвратена чрез имунизация ", казва д-р Брам Палаче, учен в областта на грипните ваксини.

 

Сезонният грип е предотвратимо заболяване, което може сериозно да засегне всички популации, но с най-висок риск от усложнения са бременните жени, децата между 6- и 59-месечна възраст, възрастните хора, лицата със специфични хронични заболявания и медицинските специалисти.

 

Сезонният грип е заразно заболяване, което може да има сериозни последици. Въпреки това, то често може да бъде предотвратено. Разбирането как се предава инфекцията и как би могло да се предотврати инфектирането е от ключово значение за намаляването на броя на заболяванията, хоспитализациите и преждевременната смърт. Въпреки, че продължителността на заболяването обикновено е кратка, годишната икономическа и здравна тежест на сезонния грип е значителна. Изчислените годишните преки и косвени разходи, свързани със сезонния грип, са между 6 и 14 милиарда евро за Европа, поради хоспитализации и загубата на доходи вследствие на отсъствие от работа или грижа за лице, болно от грип.

 

“Миналата зима медицинските системи бяха почти пред колапс поради огромната заболеваемост от грип и неговите усложнения. Без ваксинация, това можеше да бъде бедствие. По-голямото ваксинално покритие може да помогне за поддържането на медицинските системи и предотвратяването на страданията на пациентите.” казва Д-р Тед ван Есен, общо практикуващ лекар. Д-р Тед ван Есен е член на холандския програмен комитет за националната програма за ваксиниране срещу сезонен грип, ковчежник на изпълнителния комитет на Европейската научна работна група за сезонен  грип (ESWI) и член на редакционния съвет на Influenza Hub, европейска инициатива, целяща да помогне на хората да научат за превенцията на сезонния грип, която се подкрепя финансово от Mylan и от други асоциации.

 

Образователен материал за пациенти!

 

Информацията, която се съдържа в този материал, се предоставя единствено с образователна цел и не е предназначена да замести обсъждане и консултация с лекар. Всякакви решения относно диагностика, профилактика или лечение на дадено заболяване трябва да бъдат направени от лекар, съобразно състоянието на конкретния пациент.

 

Материалът се издава от Майлан ЕООД.

Адрес: Майлан ЕООД, София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 7, Офис сграда „Сердика Офиси“, тел. +359 2 4455 400

 

BG-ABT-46 (09/2018)