Политика за защита на личните данни

Уведомление за поверителност относно проследяване на лекарствената безопасност и оплаквания

Настоящото уведомление за поверителност има за цел да Ви информира относно начина, по който Майлан обработва личните Ви данни, когато ни съобщавате за нежелана лекарствена реакция, нежелано събитие и/или специална ситуация, както и ако желаете да направите оплакване или да ни предоставите друга информация, която се отнася до безопасността на нашите лекарствени продукти.

Виж повече

Уведомление за поверителност

Майлан отдава важно значение на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Mylan спазва Общия регламент за защита на лични данни (GDPR), в сила от 25 май 2018, и приведе в съответствие своите политики, за да отразят новата регулация относно това как използваме и защитаваме личните Ви данни, и относно Вашите права, свързани с тях.

Виж повече

Уведомление за поверителност при кандидатстване за работа

Настоящото уведомление за поверителност има за цел да Ви информира относно начина, по който използваме личните Ви данни, когато кандидатствате за работа в Майлан.

Виж повече

Последна промяна  10.1.2020г.