Политика за защита на личните данни

Целта на тази политика за защита на личните данни е да Ви информираме за това как използваме личните ви данни, докато използвате следния уебсайт: http://www.mylan.bg/

1. ЗА НАС

С настоящото Ви уведомяваме, че ние, Майлан ЕООД Българиа (по-долу за краткост наричани "Mylan" или "Ние"), събираме и обработваме Вашите лични данни, които доброволно ни предоставяте чрез уеб сайта http://www.mylan.bg/

2. КАК MYLAN СЪБИРА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Mylan вероятно ще събира Вашите лични данни, като например:

 • Попълване на формуляра за събиране на данни "Свържете се с нас" в секцията "Свържете се с Mylan"
 • Кандидатствате за работа в секцията "Mylan Кариери", като използвате предоставен от Нас имейл адрес, предназначен за набиране на персонал, или щракнете върху линк, който пренасочва към формуляр, който се попълва на външни уеб сайтове, управлявани от доставчиците на услуги на Mylan;
 • Навигирате в сайтовете - уеб сайтовете събират и съхраняват личните Ви данни, които се генерират автоматично, докато ги използвате, включително Вашите предпочитания и анонимни статистически данни за използването на сайта. Когато посещавате уеб сайтовете, ние и нашите доставчици на трети страни получаваме и записваме личните Ви данни в нашите сървърни дневници на Вашия браузър, включително Вашия IP адрес, както и данни от "бисквитки" и други подобни технологии (вижте съответната точка по-долу).

3. ЗАЩО СА НИ НУЖНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Mylan вероятно събира личните ви данни, защото:

 • Сте дали съгласието си за обработка на личните си данни за една или повече конкретни цели; или
 • Обработката е необходима за спазване на дадено правно задължение, на което се подчинява Mylan; или
 • Обработката е необходима за целите на нашите законни интереси, напр. събиране на данни свързани с набиране на персонал, въз основа на законния си интерес да наеме нов персонал.

4. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ ЗА ВАС

Ние събираме и обработваме следните лични данни за Вас:

 • Електронни данни за самоличност, налични на Вашия компютър (например "бисквитки" или "IP адреси")

5. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНА ДАННИ

Като цяло личните данни, които ни предоставяте, се използват за:

 • Предоставяне и подобряване на нашите услуги;

6. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите лични данни ще бъдат запазени от Mylan до момента, в който данните вече не са необходими във връзка с целите, за които са събрани или обработени по друг начин.

Ето защо, Mylan прилага следните периоди за съхранение на данни

Например Данните, свързани с процеса на набиране на персонал, се запазват за периода който е определен според глобалната политика за съхраняване на данни на Майлан, а от последната комуникация, която Mylan е имала с Вас. В края на този период Mylan ще се свърже с Вас, за да узнае дали искате да продължите да получавате информация. В случай на отрицателен отговор или ако не получим отговор от Вас, тези данни ще се архивират за целите на съдебното производство по време на законоустановения давностен срок.

 • Mylan прилага следните срокове за запазване на личните данни, приложими за "бисквитките" и / или подобни технологии, използвани от Mylan [за периода, определен според глобалната политика за съхраняване на данни на Майлан].

7. БИСКВИТКИ

Докато посещавате нашите уеб сайтове, Mylan вероятно ще събира личните Ви данни директно чрез "бисквитки", сървърни дневници или подобни технологии от Вашия уеб браузър (включително вашия IP адрес и вашите предпочитания) и анонимни статистически данни за използването на сайта.

Поради това можем да използваме личните данни, които получаваме, от използването на нашите "бисквитки" за следните цели:

 • напр. за откриване на злоупотреби с удостоверяване
 • напр. за целите на балансиране на натоварването
 • напр. за да запомни вашите потребителски предпочитания
 • напр. социални "бисквитки" с плъгини за проследяване
 • напр. за провеждане на анализи и пазарни проучвания

Напомняме ви, че имате право да възразявате срещу обработването на личните Ви данни чрез "бисквитки". За тази цел можете да деактивирате инсталирането на "бисквитки", като конфигурирате браузъра си.

Всеки съвременен уеб браузър ще Ви позволи да промените настройките, свързани с "бисквитките". Тези настройки обикновено са налице в секцията "Инструменти", "Опции", "Помощ" или "Предпочитания" в браузъра ви.

Някои действия, които предприемате, за да управлявате настройките, свързани с "бисквитките", най-вероятно ще променят практическата ви работа при сърфиране в интернет, както и условията за достъп до някои услуги, изискващи използването на "бисквитки". Ние не носим отговорност за последиците, свързани с нарушената работа на нашите услуги поради отказ на потребителя или заличаване инсталирането на "бисквитки", които са необходими за работа.

8. КОЙ ПОЛУЧАВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Mylan може да сподели Вашите лични данни със следните категории получатели:

 • Mylan може също да споделя Вашите лични данни с трети страни при следните условия:
  • Например Mylan трябва да споделя такива лични данни със своите доставчици на услуги, действащи от наше име, а именно нашите доставчици на технически услуги, като напр. доставчици на услуги по поддръжка и хостинг услуги или копирни услуги, които предоставят услуга, която Вие сте поискали (например, когато кандидатствате за работа в секцията "Mylan Кариери");
  • Например Mylan получава искане от съдебен орган или друг законно упълномощен административен орган, изискващ тези лични данни да бъдат разкрити в съответствие с действащите закони.
  • И т.н.

9. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОДИ НА ДАННИ

За да предлага услугите си, Mylan може да се наложи да прехвърли Вашите лични данни в страни, различни от страната, в която първоначално са събрани личните данни.

Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните, както държавата, в която първоначално сте предоставили личните си данни.

Относно прехвърлянето на лични данни от предприятието на Mylan във Вашата страна до офисите на Mylan N.V., които се намират в САЩ: Mylan N.V., е сертифицирана според рамката за защита на личните данни за Европейския съюз и САЩ, както е посочено от Министерството на търговията и Европейската комисия по отношение на събирането, съхранението, използването, трансфера и друга обработка на лични данни, които се прехвърлят от Европейското икономическо пространство в САЩ. За повече информация относно защитния щит, моля, вижте https://www.privacyshield.gov

Що се отнася до прехвърлянето на лични данни от предприятие на Mylan, намиращо се във Вашата страна, до всяко друго предприятие на Mylan или доставчик на трета страна, намиращо се в друга страна: Mylan въвежда адекватни предпазни мерки по отношение на защитата на личния живот и основните права и свободи на физическите лица, както и способността на индивида да упражнява тези съответни права.

10. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Имате право да поискате от Mylan:

 • Достъп до лични данни и тяхната поправка или заличаване
 • Ограничете обработката на личните Ви данни или възразете срещу такава обработка
 • Преносимост на данни (т.е. да заявите личните си данни в структуриран, често използван и машинно четим формат).

Когато обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Вие също имате право да подадете жалба до следния надзорен орган: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). За да упражните правата си, можете да се свържете с нас, както е посочено в секцията за лични данни за контакти 14 по-долу.

11. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Mylan ще положи всички възможни усилия, за да защити личните Ви данни от увреждане, загуба, разкриване, присвояване, проникване, промяна или унищожаване. За да защитим поверителността на данните, поддържаме физически, технически и административни гаранции. Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези, които трябва да знаят тази информация, за да Ви предоставят ползи или услуги. Освен това обучаваме нашите служители относно поверителността.

12. ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА

Децата под 16-годишна възраст могат да използват уеб сайта, само ако на Mylan са предоставени данните за връзка (т.е. имейл адрес) на родителите им или на носител на родителска отговорност за тях и Mylan получи съгласието на родителя (и) или носител на родителска отговорност относно обработката на личните данни, свързани с техните деца, които желаят да използват уеб сайта.

13. ПРОМЕНИ В НАШАТА ЛИЧНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКИ

Политиката за поверителност може да бъде променена от Mylan по всяко време. Ако Mylan желае да коригира декларацията за защита на личните данни (напр. ако Mylan възнамерява да използва личните Ви данни за цели, различни от предвидените в идентифицираната политика за защита на личните данни, която е в сила към момента на събиране на данните), известието за такива промени ще бъде публикувано в преработената версия на настоящата политика за защита на личните данни и преработената версия ще влезе в сила, с публикуването си. Mylan ще Ви уведоми за подобни промени, като ги публикува на страницата за декларации за защита на личните данни или чрез изпращане на имейл или друго известие.

14. ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КОНТАКТ / ВЪПРОСИ

За всякакви въпроси или коментари, свързани с тази декларация за защита на личните данни, начина, по който Mylan събира и използва личните Ви данни или упражнява Вашите права, свързани с Вашите събрани лични данни (вижте раздел 6), моля свържете се със съответната услуга на Mylan чрез:

Mylan също е назначила служител за защита на личните данни. Име на ДЗД: Одри Герин; Данни за връзка с ДЗД: dataprivacy@mylan.com

Последна промяна  8.10.2018г.