Продукти

В Mylan предоставяме достъп до висококачествени лекарствени продукти. Вярваме, че за всяка болест трябва да има лечение, всяка епидемия да има край и всеки потребител да има възможността да се грижи за своето здравословно състояние. Ето защо ние се борим за по-добро здраве.

Глобално ние предлагаме над 7500 висококачествени лекарства, от които зависят пациенти по света. Нашите генерични и брандирани лекарства обхващат почти всяка терапевтична област, включително онкология, респираторни заболявания, алергология и дерматология. Също така предлагаме на пациентите лекарствени продукти отпускани без рецепта, които отговарят на различни техни нужди.

С научноизследователска мрежа, простираща се глобално, нашите учени допринасят за нарастването на опита ни в сложни за производство лекарства, като биоподобни лекарства, антиретровирусни лекарства, както и трансдермални лекарствени форми.

Генерични лекарства

Нашите генерични лекарства предлагат възможности за лечение в много терапевтични области и са налични под различни лекарствени форми и пътища на въвеждане, за да помагат на пациентите.

Брандирани лекарства

Ние разработваме, произвеждаме и продаваме лекарства, отпускани с рецепта, които помагат на пациентите и лекарите при лечението на различни респираторни, алергични, кожни, сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, както и психични нарушения.

Лекарства без рецепта

Нашите лекарства без рецепта са налични за пациенти в аптеки по целия свят.

По-долу можете да изтеглите документ, съдържащ актуален списък с лекарствата на Майлан, регистрирани и продавани в България.

Ако имате въпроси от медицинско естество и/или искате да докладвате нежелана лекарствена реакция към някое от лекарствата ни, свържете се с Майлан ЕООД на телефон +359 2 44 55 400.

Изтеглете списъка с лекарствата на Майлан тук >BG-ABT-09 (01/2018)

Последна промяна  26.10.2018г.