Алергия и свръхчувствителност

Алергичните реакции възникват когато индивид, който е образувал IgE антитела в отговор на безвреден антиген, или алерген, влезе в последващ контакт със същия алерген. Алергенът води до активиране на свързващите IgE мастоцити в изложените тъкани, в резултат на което настъпва серия отговори, характерни за алергията. Съществуват обстоятелства, при които IgE участва в протективния имунитет, особено срещу паразити, които са разпространени в по-малко развитите страни. В развитите страни преобладава IgE отговор към безвредни антигени. Почти половината от населението на Северна Америка и Европа имат алергии към един или няколко от най-честите антигени (алергени) от околната среда и въпреки, че рядко са живото-застрашаващи, те могат да причинят значителен дискомфорт и налагат отсъствие от училище и работа. Заради медицинското значение на алергиите в индустриалните страни, значително повече се знае за патофизиологията на IgE – медиирания отговор отколкото за нормалната физиологична роля на IgE

Алергичният ринит е световен здравен проблем, който в световен мащаб причинява значителна заболеваемост и инвалидизация. Пациенти от всички националности, социални групи и възрасти страдат от алергичен ринит. Той засяга социалния живот, съня, посещението в училище и работа. Икономическото въздействие на алергичния ринит е често подценявано поради факта, че заболяването не повишава директните разходи. Въпреки това, индиректните разходи са значителни. Алергичният ринит и астмата са системни възпалителни заболявания и те често са ко-морбидни.

Честотата на алергичния ринит се увеличава в повечето страни в света, в частност в области с ниска или умерена честота. Въпреки това може да е достигнала плато или дори да намалява в области с висока честота.

Рисковите фактори за алергичен ринит са добре идентифицирани. В средата на 19 век полените са идентифицирани като причина за сенната хрема. Вътрешни и външни, както и професионални алергени причиняват алергичен ринит и други алергични заболявания. Вероятно ролята на вътрешните и външни замърсители за появата на заболяването и неговите прояви е изключително важна, но все още не е напълно разбрана.

Диагнозата алергичен ринит често е лесна за поставяне, но в някои случаи може да бъде проблемна. Много пациенти са все още недиагностицирани, често поради факта, че не възприемат симптомите на ринит като заболяване, нарушаващо техния социален живот, посещението в училище и работа. Лечението на алергичния ринит е добре установено.

Информацията, която се съдържа в този материал, се предоставя единствено с образователна цел и не е предназначена да замести обсъждане и консултация с лекар. Всякакви решения относно диагностика, профилактика или лечение на дадено заболяване трябва да бъдат направени от лекар, съобразно състоянието на конкретния пациент.BG-ABT-43 (12/2017)

Последна промяна  26.10.2018г.