Кардиология

Артериалната хипертония е един от основните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, която засяга около 40% от хората над 25 години. Високото кръвно налягане е причина за над 9 милиона смъртни случаи по света всяка година.

Дислипидемията е една от основните причини за сърдечно-съдови заболявания, които водят до преждевременна смърт и инвалидизация.

Информацията, която се съдържа в този материал, се предоставя единствено с образователна цел и не е предназначена да замести обсъждане и консултация с лекар. Всякакви решения относно диагностика, профилактика или лечение на дадено заболяване трябва да бъдат направени от лекар, съобразно състоянието на конкретния пациент.BG-ABT-47 (12/2017)

Последна промяна  26.10.2018г.