Световъртеж

Какво е това световъртеж?

Навярно няма човек, който поне веднъж да не е изпитвал симптомите на виенето на свят. Под това определение се разбират съвършено различни усещания: от лека неустойчивост, чувство на опиянение или прилошаване, до усещане за въртене на собственото тяло или на околните предмети.

Истинското виене на свят или вертиго, се нарича илюзията за движение на собственото тяло или на околните предмети. Подобно чувство се получава след бързо въртене, например на въртележка. Ако обаче виенето на свят се появява без видима причина, това може да бъде симптом за заболяване. Световъртеж може да се появи при нарушения на периферните отдели на вестибуларния апарат във вътрешното ухо или на вестибуларния нерв. Такъв световъртеж се нарича периферен. Ако причината за световъртежа е заболяване на мозъка, тогава става дума за централен световъртеж.

Как пациентът би могъл да си помогне при световъртеж?

Съществуват методи за повлияване на световъртежа, включително с помощта на комплекс от упражнения, наречен вестибуларна тренировка. Упражненията са част от общата комбинирана терапия на световъртежа и за максимален ефект би могло да се комбинират с подходящи лекарства. Оптималната продължителност на терапията (вкл. вестибуларната тренировка) за постигане на ефект ще бъде преценена от лекуващия лекар, но обичайно е няколко месеца, тъй като това спомага за предотвратяването (профилактиката) на нови пристъпи на световъртеж.

Лечение на световъртеж

Целта на лекарствената терапия е да:

  • намалява тежестта, честотата и продължителността на пристъпите на световъртеж;
  • има двоен механизъм на действие - централен и периферен - подобрява функцията и оросяването, както на мозъка, така и на равновесния апарат;
  • подпомага естествените процеси на организма за възстановяване на равновесието;
  • няма седативни ефекти - не нарушава реакциите на пациента и способността му да шофира.

Лекуващият лекар ще прецени кое е подходящото лекарство за конкретния пациент и каква да е продължителността на лечението.

Информацията, която се съдържа в този материал, се предоставя единствено с образователна цел и не е предназначена да замести обсъждане и консултация с лекар. Всякакви решения относно диагностика, профилактика или лечение на дадено заболяване трябва да бъдат направени от лекар, съобразно състоянието на конкретния пациент.BG-ABT-53 (12/2017)

Последна промяна  26.10.2018г.