Болка

Болката е неприятно сетивно и емоционално преживяване, свързано с реално или потенциално увреждане на тъканите.

Според причините, които водят до поява на болката, могат да бъдат разграничени два вида болка:

  • болка, която се дължи се на засягане на всеки друг орган или система освен нервната система
  • болка, която възниква в резултат на увреждане на централната или периферната нервна система
Според продължителността болката се разделя на:
  • Остра – с продължителност до 1 месец
  • Хронична – повече от 3 месеца

Глобалните данните показват, че един на всеки пет души страда от умерена до тежка хронична болка и че един на всеки трима не е способен или не е напълно способен да поддържа независим начин на живот, поради болката си.

Хроничната болка е широкоразпространен обществен здравен проблем, който има влияние върху физическите, емоционалните и когнитивните функции. Смята се, че от 10% до 55% от възрастните изпитват хронична болка. Хроничната болка е многофакторно заболяване. Хроничната болка се свързва със специфични и неспецифични медицински състояния, като злокачествени заболявания, ХИВ/СПИН, ревматоиден артрит, остеоартрит, болка в кръста и често се класифицира като болка, свързана или несвързана със злокачествено заболяване.

Информацията, която се съдържа в този материал, се предоставя единствено с образователна цел и не е предназначена да замести обсъждане и консултация с лекар. Всякакви решения относно диагностика, профилактика или лечение на дадено заболяване трябва да бъдат направени от лекар, съобразно състоянието на конкретния пациент.BG-ABT-52 (12/2017)

Последна промяна  26.10.2018г.